Terug naar overzicht
 • Provincie

  Utrecht

 • Branche

  Lokale overheid

 • Functie

  Projectmanager

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Gewenst aantal uren

  32 - 40 uur

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Stadhuisplein 1, Amersfoort

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Sinds 2018 is gemeente Amersfoort in gesprek met het Warmtebedrijf Amersfoort (private partij) over mogelijkheden tot samenwerking. In eerste instantie werd gedacht aan een BV/CV constructie, deze modellen zijn voorjaar 2020 besproken met de Raad, wachtend op financiering zodat tot uitvoering over kon worden gegaan. Door het missen van de PAW subsidie (2020) is dit tot op heden nog niet tot uitvoering gekomen.

Vooruitlopend op de nieuwe warmtewet waarin de contouren van een meer publieke rol bij warmtenetten zijn neergezet, wil Amersfoort meer invloed hebben bij de ontwikkeling van buurtwarmtenetten. De gemeente heeft in 2021/2022 een  onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een publieke rol in een warmtenet. Met als reden een meer actieve rol om de doelen uit de transitievisie warmte te realiseren. Concrete wensen gemeente waren:

 • Meer proactief kunnen handelen;
 • Meer zicht op “draaiknoppen in een businesscase van een warmtenet;
 • Meer inzicht in de kansen en risico’s;
 • Meer strategische invulling van onze beleidsdoelen.
Uit het onderzoek blijkt dat een participerende rol voor de gemeente Amersfoort de meest voor de hand liggende is, in ieder geval in de opstart fase. Waarin een minimale mate van invloed van 50% participatie wordt geadviseerd. Afbouw in de toekomst richting coöperatiemodel kan daarnaast leiden tot maximale commitment van bewoners en minimalisatie van vollooprisico.

Om dit onderzoek nu naar uitvoering te brengen zijn we op zoek naar een senior projectmanager. De eerste stap naar uitvoering is om in samenwerking met de gemeente en het Warmtebedrijf Amersfoort een transparante businesscase uit te werken, inclusief risioanalyse, - allocatie en mitigatie. Waarbij aandacht is voor scoping en de (financiële) inbreng van de gemeente in verschillende opschaalscenario's. Op basis van deze businesscase, de risicoanalyse en de opschaalscenario's zal het verdere governance-traject uitgerold moeten worden. Denk hierbij aan het voorbereiden van een investeringsbesluit en het opstellen van (Europese) subsidieaanvragen. 

Je werkt in opdracht van de gemeente maar zal om het project tot een succes te maken gaan werken met meerdere stakeholders (zowel binnen als buiten de organisatie), in een bestuurlijke context.
 

Functie eisen

Eisen

1. De kandidaat beschikt over minimaal 8 tot 10 jaar relevante werkervaring bij voorkeur gerelateerd aan de energietransitie of complexe besluitvormingstrajecten. De kandidaat heeft aantoonbare recente ervaring in het oprichten/ ontwikkelen/opzetten van een warmtenet met een publiek rol voor gemeente (geheel publiek, PPS of BV-CV constructie).
2. De kandidaat heeft aantoonbare relevante recente inhoudelijke kennis van warmtenetwerken en warmtebedrijven.

Wensen

1. De kandidaat beschikt aantoonbaar over een omvangrijk en relevant netwerk richting Rijksoverheid, nationale financiële instellingen & Europese Investeringsbank en de BNG.
2. Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring en kennis van: 1. het opstellen van businesscases; 2. voorbereiden van investeringsbesluiten van warmtebedrijven; 3. technische kennis expertise warmtenetten
3. Kandidaat beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit, heeft goede kennis van het politieke proces, de gemeentelijke organisatie en de organisatie van bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen.
4. Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opstellen van (europese) subsidieaanvragen (die aantoonbaar tot toekenning hebben geleid). 
5. De kandidaat kan gebruik maken van de kennis en de expertise (bijvoorbeeld juridisch/ financieel/ technisch ontwerp) vanuit haar eigen organisatie. 

Competenties

- sterk analytisch
- bestuurlijk sensitief
- communicatief sterk 

Inschrijven tot

Reageren tot 19 augustus 12.00 uur

Gewenst aantal uren

36 uur per week

Arbeidsvoorwaarden

in overleg - Reageren tot 19 augustus 12.00 uur

Ref. URL

https://www.gemeenteamersfoorthuurtin.nl/Opdracht/Gemeente-Amersfoort/Senior-projectmanager-publieke-warmtenet/859

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures