Terug naar overzicht

Functie omschrijving

Achtergrond project

Gemeente Het Hogeland heeft een subsidie ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds. oor de verduurzaming van de meest kwetsbare particuliere woningen. Het gaat om woningen met een lage WOZ-waarde, waarvan de eigenaren veelal een laag inkomen hebben. Daardoor kunnen zij niet zelfstandig investeren in de verduurzaming van hun woning.

De woningen zijn geselecteerd op basis van een aantal statistische criteria. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met een aantal eigenaren van de geselecteerde woningen. Daaruit bleek dat veel meer maatwerk nodig is dan eerst werd gedacht.

De uitvoering zal plaatsvinden in de vorm van een subsidieregeling, waarvoor de voorwaarden nog moeten worden bepaald. Mogelijk kan deze samen met de gemeenten Eemsdelta en Midden- Groningen worden ingericht.

Voor 1 juli 2023 wordt het project vormgegeven, maar moeten ook de eerste stappen in de uitvoering zijn ondernomen. De uitvoering van het totale project loopt door tot 2031.

Naast de ontvangen subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds, heeft gemeente Het Hogeland een SPUK subsidie ontvangen van ruim € 600.000; de besteding van dit geld zal in samenhang met de subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds plaatsvinden.

Opdrachtomschrijving

Wij zijn op zoek naar een projectleider die het project Volkshuisvestingsfonds Het Hogeland vorm kan geven, dus voor de eerste 2 jaar van het project. Daarnaast zal deze projectleider de besteding van de SPUK subsidie begeleiden. Omdat beide projecten dezelfde doelgroep bedienen, en de samenhang gewaarborgd moet blijven.

Het is vanzelfsprekend dat hiervoor de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in kaart worden gebracht.  Maar nog veel belangrijker is om in goed contact met de inwoners duidelijk te krijgen hoe hùn vraag eruit ziet en waarin zij daadwerkelijk ondersteund willen worden. De inzet van energiecoaches is onderdeel van dit traject.

De projectleider richt de gemeentelijke organisatie van dit project in. Hij/zij zal daarnaast de samenwerking met de andere gemeenten blijven zoeken.

Wij zoeken iemand die

-voldoende organisatorische en bouwtechnische kennis heeft

- oog heeft voor individuele behoeften van onze inwoners

- inwoners en partners aan dit project weet te binden.

-ruime ervaring heeft met projectmatig werken (minimaal 3 jaar)

-aantoonbare ervaring heeft met het werken in de gemeentelijke context

De opdracht is opgedeeld in 2 stappen: in de eerste stap van 2 maanden wordt de opdrachtomschrijving verder uitgewerkt tot een projectopdracht en een globaal plan van aanpak.

Daarna wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van het plan van aanpak.

In de eerste 2 maanden wordt voorzien dat deze projectleider 36 uur per week beschikbaar is. Gedurende de rest van het project zal dat 18 uur per week zijn.

Als dit plan van aanpak is goedgekeurd door de directie, zal de  opdracht worden verstrekt voor het projectleiderschap van dit project, dat in eerste instantie 2 jaar zal duren.

Functie eisen

Eisen

1. Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
2. U heeft in de periode van vijf jaren ten minste één opdracht (project) in de overheidsomgeving uitgevoerd waarbij u was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het project) en jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht.

Wensen

1. Kandidaat heeft ruime aantoonbare betrokkenheid/ervaring met: samenwerking met inwoners in kwetsbare woningen
2. Kandidaat heeft ruime ervaring als projectleider met het verduurzamen van woningen door middel van een subsidieregeling
3. Kandidaat is in staat goed te handelen in complexe situaties waarin tegengestelde belangen spelen

Inschrijven tot

Reageren tot 25 augustus 12.00 uur

Gewenst aantal uren

18 uur per week

Arbeidsvoorwaarden

in overleg - Reageren tot 25 augustus 12.00 uur

Ref. URL

https://www.groningenhuurtin.nl/Opdracht/Gemeente-Het-Hogeland/Projectleider-Volkshuisvestingsfonds/2245

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures