Terug naar overzicht
 • Provincie

  Overijssel

 • Branche

  Lokale overheid

 • Functie

  Projectmanager

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Gewenst aantal uren

  24 - 32 uur

 • Dienstverband

  Detachering

 • Plaats

  Nijverheidstraat 30, Enschede

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

De functie/opdracht
OZJT heeft het ambtelijk opdrachtgeverschap voor het programma waarin gemeenten en zorgaanbieders samen werken aan het afnemen van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Wij zoeken een projectleider die zich richt op deze opdracht.

Waar gaat het programma over?
De wachttijden in de jeugdhulp zijn een hardnekkig landelijk en regionaal probleem. De betrokken partijen spannen zich al in om het wachttijdenprobleem aan te pakken. Het vraagt om een programmatische aanpak voor de gehele keten. Op basis van een Twents implementatieplan wordt een stevige aanpak voorgesteld die kort cyclisch en wendbaar is en die zich richt op de jaren 2022 – 2024. Met deze ambitie als basis willen we een gemeenschappelijk referentiekader formuleren, dezelfde definities hanteren en per doelgroep of zorgsoort streefnormen vastleggen.
In de Twentse aanpak wachttijden kiezen we voor een meerjarige systeemaanpak, met een lerende structuur, ondersteund door data en monitoring (dashboards, sturingsindicatoren en gerichte informatie-en kennisopbouw). In de loop van 2022 preciseren gemeenten, verwijzers en zorgaanbieders op basis van een gezamenlijke probleemanalyse welke projecten er (aanvullend) uitgevoerd moeten worden, met welke opdracht en uitgangspunten voor oplossingen. Het programma wordt nu voor drie jaar opgezet. Hierbij worden ook al op korte termijn concrete verbeteringen doorgevoerd.

Tenminste de vijfentwintig grootste jeugdzorgaanbieders (die 80% van de zorg bieden) en de veertien Twentse gemeenten nemen deel.  De aanpak en keuze van interventies/pilots bouwen voort op de al lopende initiatieven  in Twente om wachttijden aan te pakken. Het gaat om de ruim 25 lopende initiatieven die direct raken aan de wachttijden. Denk hierbij aan inzet van verwijsfunctionarissen, POH-Jeugd, de Keetaanpak bij eetstoornissen en het Expertisenetwerk.

Het programma moet op meerdere vlakken resultaten opleveren. Aan de ene kant gaan we voor directe resultaten in de vorm van afname in wachttijden bij in- door – en uitstroom, met alle positieve gevolgen voor de jongeren van dien. Tegelijkertijd vestigen we een leercultuur waarin het continu,
stapsgewijs leren en bijstellen van werkwijzen centraal staat.

Jij gaat:

 • Je bezig houden met het aanpakken van wachttijden op strategisch- of directieniveau.
 • Ervoor zorgen dat er wordt gecommuniceerd over de aanpak in de regio.
 • Zorgen voor toegang tot data, onderzoeken, organisaties en mensen.
 • Overzicht houden over contactpersonen die binnen de regio betrokken (moeten) worden en via wie team wachttijden met andere betrokken uit de regio communiceert over de aanpak.
 • Erop toezien dat wat regionaal gedaan wordt ook landelijk bruikbaar zal zijn.
 • Deelnemen aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten van andere regio’s en daar updates geeft en leert van andere regio’s.
 • Organiseren van bestuurlijke bijeenkomsten en zorgen voor voldoende commitment om het wachtlijstbeleid ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen.
 • Organiseren op aansluiting in de nog op te stellen samenwerkagenda Jeugd Twente.
 • Organiseren op verbinding met reeds lopende Twentse initiatieven en ontwikkelingen.
Dit vragen wij van jou
 • Je beschikt over een strategisch profiel, met veel ervaring met dit soort programma’s.
 • Beschikt over een sterk netwerk direct werkend onder de trekkende bestuurders.
 • Je bent bekend met het zorglandschap in Twente, centrumgemeente taken, bovenregionale samenwerking en aanspreekpunt is voor de aanpak van wachttijden voor de hele regio.
 • Je bent resultaatgericht, een verbinder in het netwerk, strategisch en je kan op verschillende niveaus schakelen (strategisch, tactisch , uitvoerend).
 
De organisatie
OZJT/Samen14 is de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg. Door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren, zorgt OZJT/Samen14 ervoor dat alle veertien gemeenten een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel kunnen realiseren voor hun inwoners.

Functie eisen

Eisen:

 1. Kandidaat heeft meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de zorg sector;
 2. Kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding.

Wensen:

 1. Kandidaat heeft meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in de zorg sector;
 2. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring bij een gemeente;
 3. Kandidaat heeft werkervaring met jeugdhulp.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 09-08-2022 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

24 - 28 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg,

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 09-08-2022 tot 12:00 uur.

Ref. URL

https://staffingdesk-com.force.com/vmsvisualforce/jrequest_view?id=a1J2p00000A2OfsEAF#

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures