Terug naar overzicht
 • Provincie

  Overijssel

 • Branche

  Lokale overheid

 • Functie

  Projectmanager Programmamanager

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Gewenst aantal uren

  0 - 24 uur

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Luttenbergstraat 2, Zwolle

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Dit zijn de eenheden Bedrijfsvoering, Publieke

Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en programmamanagement, Wegen en Kanalen,  bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. Daarnaast is er de Statengriffie, die Provinciale Staten adviseert en ondersteunt. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).

Afgelopen tijd is met het zogenaamde traject ‘Samen Vooruit’ hard gewerkt aan het vormen van een nieuw team Informatievoorziening & Digitalisering (I&D). Dit nieuwe team gaat op een nieuwe manier werken.

Daarnaast is er een bestaande programmaorganisatie, gekoppeld aan het team. Binnen deze programmaorganisatie worden diverse I&D projecten gerealiseerd. Deze programmaorganisatie moet eerst door draaien, maar zal ook veranderen.

Het nieuwe team I&D krijgt te maken met nieuwe manieren van werken en nieuwe normen. Denk daarbij aan adaptiviteit, kostenbewustzijn, compliance, agile, backlogmanagement. Met steeds schaarser wordende middelen moeten we veel beter en makkelijker kunnen gaan sturen in de opgaven die op de provincie af komen. Veel is nog in ontwikkeling, maar de basis staat. 

We zoeken iemand die ons kan helpen in deze ontwikkeling. Specifiek op project- en programmamanagement in het I&D domein. Je stapt in een trein die nog moet gaan rijden. We gaan de transitiefase in, het is nu tijd om te gaan bouwen. Maar we moeten tegelijk ook oog houden voor de lopende projecten.

Het nieuwe team kent een aantal nieuwe functies, waaronder de Manager Project- en programmamanagement (MPPM). Deze MPPM faciliteert het programmatisch oppakken van zaken op de strategische agenda. De MPPM borgt de projectaanpak en het binnen kaders opereren van projecten. Daarnaast begeleid de MPPM de (externe) programmaleiders en projectleiders. De MPPM verzorgt bovendien de verbinding tussen de verschillende projecten, het eventueel samenvoegen of delen van projecten/programma’s, en de verplichte, uniforme projectaanpak. De MPPM adviseert het management, waaronder het Portfolioboard, over toelaten en prioriteren van projecten naar concernwaarden. 

De opdracht bestaat uit twee hoofdcomponenten

A. Als kwartiermaker zorg je ervoor dat de functie MPPM goed kan worden ingevuld door de medewerker die uiteindelijk dat gaat doen. Dat moet naadloos gaan aansluiten op het hele I&D domein.  

B. Daarnaast neem je de werkzaamheden van de huidige programmaleider over, zodat de lopende I&D projecten op passende wijze hun vervolg krijgen. Het huidige programmamanagement geeft sturing aan een minder dan tien ‘losse’ projecten. 

Deze opdracht loopt zolang als nodig is, naar verwachting  tot en met december 2022. We gaan uit van een van drie dagen, 24 uur per week.  

Een aantal werkzaamheden staat hieronder benoemd. We verwachten van de kwartiermaker ook een eigen invulling, waar nodig.  

 • Uitvoering geven aan het lopende programmamanagement I&D (circa 30%, aflopend);
 • Functioneel leidinggeven aan projectleiders < 10 projecten; 
 • Sturing en verantwoording op minimaal de beheeraspecten tijd en geld; 
 • Kwartiermaker MPPM (circa 70%, oplopend);
 • Vormgeven van de nieuwe MPPM functie  (vastgelegd in ontwerp en plan van aanpak);
 • Overdracht van taken en verantwoordelijkheden naar MPPM in I&D organisatie vóór 1 november 2022.

 • Uitvoeren van het programmamanagement over het lopende programma (als programmaleider);
 • Opleveren van een inrichtingsplan voor de nieuwe MPPM functie (als kwartiermaker);
 • Zorgen dat de nieuwe MPPM medewerker zijn/haar functie goed kan uitvoeren. Inclusief overdracht.

Functie eisen

Eisen:

 1. De Kandidaat heeft een opleidingsniveau op HBO of hoger, aantoonbaar met diploma’s of certificaten;
 2. De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als programmaleider in de periode: 2015 tot heden;
 3. De Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met verandermanagement op het gebied van organisatie en/of processen.

Wensen:

 1. De Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met verandermanagement bij een overheidsorganisatie;
 2. De Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring als programmaleider binnen het vakgebied Informatievoorziening bij een overheidsorganisatie.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Communicatieve vaardigheden in het spreken en schrijven;
 • Planmatig;
 • Gestructureerd;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Netwerkvaardigheid.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 22-08-2022 tot 09:00 uur.

Gewenst aantal uren

20 - 24 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg,

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 22-08-2022 tot 09:00 uur.

Ref. URL

https://app.inhuuroverijssel.nl/published/52617

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures