Terug naar overzicht
 • Provincie

  Friesland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Functie

  Overig Toezichthouder

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Gewenst aantal uren

  32 - 40 uur

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Griffioenpark 1, Wolvega

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Werken bij een gemeente suf en saai? Vergeet het maar! De gemeente Weststellingwerf bemoeit zich met de hele lokale samenleving, van afvalcontainer tot zwembad, van thuishulp tot fietspad. Hierdoor werken bij ons veel verschillende mensen met allerlei opleidingen en deskundigheden.

Bij de gemeente Weststellingwerf werk je mét mensen vóór mensen. En kun je echt iets betekenen! De wensen en behoeften, maar ook de mogelijkheden van de inwoners van onze 26 dorpen nemen we graag mee in de plannen die we maken. Mits die passen bij de wetten en regels waar we mee te maken hebben. Dat is complex, enorm interessant en brengt verantwoordelijkheden met zich mee.

Voor het Schakelteam zijn wij in verband met vertrek van een collega op zoek naar een tijdelijke

Medewerker Fraudepreventie / Sociaal Rechercheur (inhuuropdracht).

Je functie

Jij bent de expert als het gaat om het voorkomen en terugdringen van onrechtmatig gebruik, oneigenlijk gebruik en misbruik van de sociale zekerheidswetten. Als medewerker fraudepreventie/sociaal rechercheur zet je je in voor een rechtmatig gebruik van de voorzieningen in het sociaal domein (met name Participatiewet, Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

In deze functie adviseer en assisteer je inkomensconsulenten bij het vaststellen van het recht op uitkering door te bepalen welk onderzoek wordt verricht en welke aanvullende gegevens worden opgevraagd. Je pakt signalen op van vlechtwerkers bij vermoedens van fraude in de Wmo/Jeugdwet. Je verricht administratief en veldonderzoek. Hierbij hoort dossieronderzoek, systeemonderzoek, raadplegen van diverse bronnen, verrichten van waarnemingen, buurtonderzoek, huisbezoek, bezoeken van een aanbieder, het opnemen van verklaringen, een confrontatiegesprek en mogelijk ook het "slecht nieuws"gesprek als een uitkering of voorziening na onderzoek wordt ingetrokken. Je verricht zelfstandige onderzoeken, themacontroles en draagt bij aan multidisciplinaire onderzoeken. Je werkt zowel binnen als buitenkantooruren. Binnen de uitvoering vindt ook collegiale uitwisseling en afstemming plaats met de gemeenten binnen de OWO-samenwerking.

Jouw werkzaamheden

Je beoordeelt en handelt zaken van fraude af en stimuleert fraudealertheid bij collega's.

Je voorkomt en dringt oneigenlijk gebruik terug van uitkeringen, voorzieningen, diensten en persoonsgebonden budgetten.

Je bent toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de algemene wet bestuursrecht.

Je verricht onderzoek, controle, huisbezoeken, waarnemingen, buurtonderzoek, observaties en opsporingen.

Je voert confrontrende en/of preventieve en/of voorliggende gesprekken.

Je neemt (getuigen)verklaringen op.

Je vordert benodigde relevante gegevens bij derden.

Je neemt in overleg met een inkomensconsulent deel aan (intake)gesprekken.

Je adviseert en ondersteunt het Gebiedsteam op het gebied van rechtmatigheid van Wmo- en Jeugdwet voorzieningen.

Je genereert en registreert rapportages, mutaties en verklaringen.

Je bewaakt de voortgang en onderhoudt contacten.

Je overlegt met andere bestuursorganen, sociale recherche, FIOD, politie en mogelijk met het Openbaar Ministerie wanneer er op de scheidslijn van bestuursrecht en strafrecht moet worden geacteerd.

Je bent toezichthouder in het kader van de Wmo en kan als zodanig kwaliteitsonderzoek bij een aanbieder verrichten.

Je levert een bijdrage aan het gemeentelijk toezichts- en handhavingsbeleid in het sociaal domein en adviseert hierover.  

Wat verwachten we van jou

Je hebt/bent:

 • aantoonbaar HBO kennis - en denkniveau
 • kennis van de sociale wet- en regelgeving
 • ervaring met fraudeonderzoeken
 • kennis en ervaring in het strafrecht en strafvordering
 • ervaring met complexe en uiteenlopende cliëntrelaties 
 • in bezit van rijbewijs B

Functie eisen

Eisen

1. Minimaal drie jaar ervaring als toezichthouder/medewerker handhaving in het sociaal domein.
2. Relevante HBO opleiding

Wensen

1. Externe heeft aantoonbaar een opleiding op het gebied van de Participatiewet, de WMO, de Jeugdwet, Sociale Verzekeringswetten en Algemene Wet Bestuursrecht
2. Externe beschikt over 3 jaar recente werkervaring als toezichthouder/handhaver, met oog voor fraudepreventie
3. Externe heeft 1 jaar aantoonbare ervaring binnen een gemeente organisatie.

Competenties

 • communicatieve vaardigheid,
 • oordeelsvorming,
 • adviesvaardigheid,
 • plannen en organiseren,
 • bestuurlijk/politieke sensitiviteit,
 • burger/klantgerichtheid,
 • kwaliteitsgerichtheid,
 • samenwerken

Inschrijven tot

Reageren tot 17 augustus 12.00 uur

Gewenst aantal uren

32-36 uur per week

Arbeidsvoorwaarden

in overleg - Reageren tot 17 augustus 12.00 uur

Ref. URL

https://inhuur.werkeninfriesland.nl/published/52268

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures