Terug naar overzicht
 • Provincie

  Noord Holland

 • Branche

  Gezondheidszorg

 • Functie

  Business Analist

 • Opleidingsniveau

  WO

 • Gewenst aantal uren

  32 - 40 uur 24 - 32 uur

 • Dienstverband

  Detachering Interim

 • Plaats

  Willem Dudokhof 1, Diemen

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

1.1 Beschrijving Zorginstituut Nederland De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zorginstituut Nederland waakt erover dat de zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat functioneert onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We voeren werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Met 5 hoofdtaken leveren we een belangrijke bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Onze hoofdtaken zijn het: adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het innemen van standpunten daarover; bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg; ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren; beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg; uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren, hun verzekeringsplicht kunnen nakomen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website: https://www.zorginstituutnederland.nl/

1.2 Beschrijving afdeling Bedrijfsdiensten De afdeling Bedrijfsdiensten adviseert en ondersteunt het management en medewerkers op de verschillende gebieden van de bedrijfsvoering. De afdeling bestaat uit de teams Communicatie, Juridische Zaken, Financiën, Personeel & Organisatie (P&O) en het Servicecentrum. De eerste fase van deze opdracht wordt uitgevoerd bij het team P&O. Het team P&O adviseert het management en medewerkers over de ontwikkeling en uitvoering van het (strategisch) personeel- en organisatiebeleid en is verantwoordelijk voor een betrouwbare personeelsadministratie.

1.3 Omschrijving van opdracht Doel Voor het opstellen van procesbeschrijvingen en functionele eisen voor de ondersteunende bedrijfsvoering systemen zoekt het Zorginstituut een ervaren business analist voor gemiddeld 32 uur per week. Het Zorginstituut wil in 2023 stappen zetten in de keuze voor toekomstige ondersteunende systemen en de digitalisering van processen op het gebied van bedrijfsvoering. Een integrale bedrijfsvoering is cruciaal om opgaven en afdelingen goed te ondersteunen en toekomstbestendige en digitale oplossingen te bieden. Onze huidige bedrijfsvoering systemen zijn verschillend en werken niet altijd in samenhang. Naast de noodzakelijke aanbesteding voor een nieuw personeelsinformatiesysteem gaan we een toekomstbeeld voor onze integrale bedrijfsvoering opstellen waarbij de gewenste management- en sturingsinformatie duurzaam en toegankelijk zijn. De opdracht wordt gestart met de HR-processen en -systemen. De verwachting is dat dit minimaal de eerste drie maanden van de opdracht in beslag neemt. Vervolgens breng je voor het toekomstbeeld van de integrale bedrijfsvoering de behoeften, wensen en eisen vanuit de organisatie in kaart. Je werpt een kritische blik op de strategie en processen en identificeert mogelijke verbeteringen. Je analyseert complexe vraagstukken en vertaalt deze door naar efficiënte deeloplossingen. Het team P&O heeft al een deel van de HR-processen gedigitaliseerd en wil, ter voorbereiding op verdere digitalisering en de keuze voor een nieuw ondersteunend systeem, de HR-processen analyseren en de beschrijvingen actualiseren. Het is de bedoeling een totaaloverzicht te krijgen van alle HR-processen en procesbeschrijvingen te maken op hoofdlijnen, zodat er een goed beeld ontstaat welke HR-processen het systeem moet ondersteunen en welke eisen we daaraan stellen.

Bij deze opdracht maak je gebruik van de reeds beschikbare procesbeschrijvingen en werkinstructies én de kennis en ervaring van de betrokken medewerkers. Op basis van jouw analyse identificeer je knelpunten en doe je voorstellen ter verbetering; dit alles met oog op de verdere digitalisering van de processen. Onderdeel van je opdracht is te zorgen voor een goede analyse en (digitale) overdracht van informatie tussen de verschillende bedrijfsvoering processen en –systemen en de afstemming met de collega’s van de afdeling Informatiemanagement zodat de processen en de functionele en technische eisen van de systemen goed op elkaar aansluiten Als business analist werk je in het betreffende team zelfstandig aan de realisatie van deze opdracht. Je doet dat in samenwerking met de betrokken medewerkers en andere teams. Daarbij breng je ook je kennis en ervaring over, zodat zij het beheer van de procesbeschrijvingen na afronding van de opdracht van je kunnen overnemen. Bij de gesprekken over de werking en mogelijkheden van het ondersteunende systemen ben je in staat de brug te slaan tussen business en IT.

Functie eisen

Eisen

1. WO werk- en denkniveau op het gebied van business analyse;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als business analist zoals omschreven in deze vacature
3. Recente werkervaring (niet ouder dan 10 jaar) met het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen en/of het definiëren van requirements in minimaal 2 opdrachten;
4. Brede kennis van bedrijfsvoering niet ouder dan 10 jaar (Personeel & Organisatie, Financiën, Informatiebeheer, Inkoop & contractmanagement, Communicatie)

Wensen

1. Kennis van HR processen.

Competenties

 Analyseren  Creativiteit  Overtuigingskracht  Netwerken  Plannen en organiseren

Inschrijven tot

Reageren tot 18 augustus 12.00 uur

Gewenst aantal uren

32 uur per week

Arbeidsvoorwaarden

in overleg - Reageren tot 18 augustus 12.00 uur

Ref. URL

https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlproposal_s.asp?PID=338495

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures