Terug naar overzicht
 • Provincie

  Friesland

 • Branche

  Lokale overheid

 • Functie

  Beleidsadviseur

 • Opleidingsniveau

  HBO WO

 • Gewenst aantal uren

  32 - 40 uur

 • Dienstverband

  Detachering

 • Plaats

  Marktstraat 8, Sneek

 • Gepubliceerd op

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving

Beleidsadviseur armoedebeleid

Team Beleid Sociaal Domein
Het team Beleid speelt een belangrijke rol in het ophalen en vertalen van signalen uit de samenleving (o.a. via de gebiedsteams) in ontwikkeling van innovatief, breed gedragen, goed uitvoerbaar effectief beleid dat ook nog eens past binnen budgettaire kaders. Het team schept zo cruciale randvoorwaarden om de transformatie van het Sociaal Domein tot een succes te maken. 
We werken samen met een groot aantal externe partners in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven, maar ook met leden van cliëntenraden, vrijwilligers en andere betrokken burgers.

Beleidsadviseur armoedebeleid

Als beleidsadviseur armoedebeleid lever je een bijdrage aan onze werkwijze.
Wij geloven in de kracht van onze inwoners. Van jong tot oud, ieder binnen zijn of haar mogelijkheden. We hebben gekozen voor een samenhangende aanpak in het gehele sociaal domein. Hierbij staat de inwoner centraal en zijn of haar totale leefsituatie. De integrale werkwijze en het versterken van draagkracht van inwoners zijn essentiële elementen van onze visie. Als gemeente bieden we de helpende hand zodat ook onze meest kwetsbare inwoners het vertrouwen vinden voor een veerkrachtig bestaan.

De beleidsadviseur die we zoeken heeft als aandachtsgebied bestaanszekerheid en dit betekent dat je aan de slag gaat met de aanpak van het nieuwe armoede- en schuldenbeleid, inclusief implementatie en coördinatie.
Het nieuwe armoedebeleid is gericht  op de bestrijding van armoede zowel onder volwassenen als kinderen.  Onze armoede-aanpak biedt een vangnet voor de meest kwetsbare inwoners. 
Dit doen we door o.a.  in op het eenvoudiger maken om te verdienen naast een bijstandsuitkering en op het vergroten van het bereik van onze minimaregelingen van 40% naar 80%. Met campagnes willen we het taboe op geldzorgen doorbreken en drempels om hulp te zoeken verlagen.

Verantwoordelijkheden

De taken van een beleidsadviseur binnen ons team Beleid Sociaal Domein bestaan op hoofdlijnen uit vier onderdelen: 

 1. Beleidsontwikkeling:  adviseren van management en bestuur. Daarbij volg en analyseer je bestaand en beleidseffecten op jouw aandachtsgebied, je signaleert relevante ontwikkelingen en vertaalt deze in beleidsvoorstellen en programmas’s. Je ontwikkelt beleids- en beheersinstrumenten om het beleid te kunnen implementeren en uit te voeren. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor, je verzorgt informatiebijeenkomsten zowel voor het bestuur als onze netwerkpartners en  je bereidt  werkbezoeken voor
 2. Procesbewaking en regie: de Gebiedsteams, Sport&Cultuur, Ondersteuning, Administratie en Beleid vormen samen de keten Sociaal Domein. Team Beleid speelt binnen deze keten de rol van ‘spin in het web.’ Je voert de regie over jouw deelprojecten. Je bewaakt en bevordert de integrale samenhang tussen beleid en uitvoeringspraktijk binnen de keten sociaal domein. Je zorgt voor de vertaling van vastgesteld beleid en toetst en evalueert de uitvoering. En je zorgt voor voorlichting en communicatie over de ontwikkeling en uitvoering van plannen en projecten binnen jouw aandachtsgebied. 
 3. Beleidsevaluatie: je signaleert en analyseert knelpunten in beleid en presenteert oplossingsmodellen; 
 4. Netwerken:  je geeft vorm aan gebiedsgericht werken en relatieonderhoud; je bent accounthouder van aanbieders in het maatschappelijk veld en verbindt met initiatieven van inwoners en vrijwilligers.

Functie eisen

Eisen:

 1. Minimaal 3 jaar gemeentelijke werkervaring op het vakgebied armoede en schulden;
 2. Een afgeronde HBO/WO opleiding;
 3. Kennis van de Participatiewet en Algemene Wet Bestuursrecht.

Wensen:

 1. Kennis van software applicatie Corsa;
 2. Ervaring met het opstellen en ontwikkelen van van beleid.

Competenties

 • Verbinder;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Politieke sensitiviteit.

Inschrijven tot

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 18-08-2022 tot 12:00 uur.

Gewenst aantal uren

32 - 36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

In overleg,

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 18-08-2022 tot 12:00 uur.

Ref. URL

https://inhuur.werkeninfriesland.nl/published/52707

Geen bestand gekozen
Geen bestand gekozen
Zou je zo vriendelijk willen zijn de aangegeven velden in te vullen?

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures